piątek, 14 stycznia 2011

Zamek w Bolkowie


W dobrym stanie do czasów obecnych zachowała się wieża i renesansowy dom kobiet. W ogólnym zarysie przetrwał też układ murów obronnych - tych średniowiecznych i tych tworzących zewnętrzną linię umocnień, oraz ciąg budynków mieszkalnych, częściowo o pełnej wysokości murów - nie zachowały się podziały wewnętrzne tych budynków. Wciąż dostrzec można relikty oryginalnych detali architektury warowni, takich jak zarysy wnęk, negatywy belek stropowych, czy pozostałości urządzeń sanitarnych oraz resztek sgraffito, a na wieży pierwotnych otworów okiennych: szczelinowych na parterze i ostrołukowych na wyższych kondygnacjach. Nie wszystkie te elementy mają długoletnią historię, np. attyka na wieży klinowej w obecnej formie odbudowana została podczas prac konserwacyjnych w XX wieku i wykonana jest z cegły pokrytej brzydkim, współczesnym tynkiem.Zamek pełni dziś funkcje muzealne.


Muzeum - Zamek w Bolkowie
Oddział Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze
ul. Księcia Bolka, 58-575 Bolków
tel. (0-75) 741 32 97

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz